Supervisie in Aalten


Go to content

Intervisie

Het uitwisselen van kennis en ervaring is een essentieel onderdeel van een ontwikkelingsproces. Bij problemen, tijdens veranderingsprocessen en ook gewoon om de bestaande werkwijze te verbeteren. Intervisie doet dit op een gestructureerde manier. Tijdens bijeenkomsten krijgen de deelnemers gelegenheid elkaar te ondersteunen, ervaringen uit te wisselen, feedback te geven en op professionele basis van elkaar te leren. Het concentreert zich op de analyse van het probleem om er vervolgens mee aan de slag te gaan.

Voor wie?
Intervisiegroepjes zijn doorgaans 3 tot 6 personen groot en bestaan uit collega's of functionarissen op een gelijk niveau binnen de organisatie. Voorwaarde is namelijk dat er geen sprake mag zijn van een hiŰrarchie. Op basis van deze gelijkheid kan men open zijn over eventuele problemen.
Voordeel van intervisie is dat er binnen organisaties hechte netwerken ontstaan waarin collega's sneller op elkaar terugvallen voor advies en ondersteuning. Met intervisie werken de deelnemers zowel aan hun eigen professionele ontwikkeling als aan de verbetering van de kwaliteit van het werk.

Werkwijze
Wij bieden intervisie aan in 8 Ó 10 begeleide bijeenkomsten van elk 2 uur. In de eerste bijeenkomst ligt de nadruk op het kennismaken en het formuleren van de doelen. Daarbij houden we rekening met zowel de individuele behoeftestelling als de groepsdoelstelling.
Tijdens de bijeenkomsten zetten we verschillende methoden in, zoals de incidentmethode, de casu´stiekmethode of de balintmethode. Ook de 'roddel'-methode kan een unieke leerervaring zijn. Het doel is de intervisiegroep zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Hierop bereiden we de deelnemers voor, onder meer door het aanleren van een aantal vaardigheden en technieken. Uiteraard zijn we ook na de begeleide bijeenkomsten beschikbaar voor advies.


Back to content | Back to main menu