Supervisie in Aalten


Go to content

Coaching

Coaching helpt bij het verhelderen en verbeteren van de persoonlijke prestaties. Het accent kan daarbij liggen op persoonlijke of vakmatige aspecten, of op een combinatie daarvan.

Voor wie?
Coaching is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten en verbeteren. Niet zozeer door nieuwe vaardigheden aan te leren, maar door de eigen talenten en vaardigheden (competenties) te ontdekken en te ontwikkelen.
Afhankelijk van de vraag kan tijdens het traject worden ingegaan op bijvoorbeeld het communicatiepatroon, resultaten, de mate van assertiviteit, het omgaan met kritiek of het blootleggen van persoonlijke drijfveren. De rol van de coach is vooral reflecteren. Hierdoor krijgt de deelnemer meer grip op het handelen en neemt doelgerichtheid toe.

Werkwijze
Wij gaan uit van 3 tot 7 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur. Afhankelijk van de vraag en de situatie kan dit uiteraard aangepast worden. Vooraf stellen alle partijen (coach, coachee en eventuele opdrachtgever) gezamenlijk vast welke aspecten van het functioneren verbeterd moeten worden en welke resultaten bereikt moeten worden.

Contractering
Afspraken in dit verbetertraject leggen we vast in een contract.
Na een bijeenkomst krijgt de coachee vaak een opdracht mee, bijvoorbeeld om probleemsituaties beter in beeld te krijgen. De bevindingen daarvan bespreken we in de opeenvolgende bijeenkomsten. Daarnaast bieden we deelnemers ook de mogelijkheid tussentijds vragen te stellen, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon.Back to content | Back to main menu